“Τι συμβαίνει στην Τουρκία. Πριν και κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.”
Θα μιλήσουν σύντροφοι από την Τουρκία

Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης

————————————————

“What is happenning in Turkey: before and throughout the State of Emergency”
Comrades from Turkey will intervine

Antiauthoritarian Movement of Thessaloniki

 Source: ΑΚΘ

Write A Comment

2 + 2 =