Μπροσούρα Θέσεων Αντιεξουσιαστικής Κίνησης

Download (PDF, 1.62MB)

Θέσεις – Προτάσεις – Πλαίσιο της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης
Mάιος 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
Κοινωνική Αναμέτρηση – Κοινωνική Επανάσταση
Αμεση Δημοκρατία
Εργασιακά
Αλληλέγγυα Οικονομία – Αυτοδιαχείριση
Κοινά Αγαθά
Κοινωνική Οικολογία – Αποανάπτυξη
Δημόσιος Χώρος
Μεταναστευτικό – Προσφυγικό
Έμφυλο Ζήτημα
Σύγχρονος Ολοκληρωτισμός
Φυλακές
Φασισμός – Εθνικισμός
Χειραφετικά Εγχειρήματα: Ρωγμές Ελευθερίας Στον Σύγχρονο Κόσμο
Ζαπατίστας – Ροζάβα – Δεκέμβρης ’08 – Κίνημα των πλατειών