Το stream της εκδήλωσης με τους Mark Bray και Ashanti Alston στο Micropolis social space for freedom, για όσες και όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ή να παρακολουθήσουν διαδικτυακά.

The stream of the event with Mark Bray and Ashanti Alston for everyone who could not attend or watch online

Comments are closed.